Voorwaarden

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn op alle activiteiten en diensten uitgevoerd door R.B.C. Terminal B.V. de volgende voorwaarden van toepassing: